The Silent Category

2021

Venue
Creative Center OSAKA

Curation
Rintaro Fuse

Artist
Kazumichi Komatsu
Ai Mieda
Naoki Miyasaka
Aoi Nakamura
Yudai Suzuki
Shunsuke Takamizawa
Takuma Tsuzuki

Photo
Naoki Takehisa

Video Recording
Yuri Sato

Statement
Mami Hidaka

Design
Heijiro Yagi

Special Page
Issei Yamagata

Contributions
Utako Ioka
Sou Kurosaki
Nao Mizusawa

Discussion
Yoshiro Ishihara

Transportation
Yuji Oku